free html web templates

BÜTÇE YÖNETİM HİZMETLERİ

Sitenin mali yıl bütçesi Kat malikleri kurulunda görüşülerek kabul edilmediyse yönetim kurulu işletme projesini hazırlar ve usulüne uygun bir şekilde tebliğ eder. Kesinleşmiş işletme projesi çerçevesinde toplanacak avans ve aidatlar ile diğer gelirler sitenin mali bütçesini oluşturur. Bu bütçenin site ve sakinlerinin yararına kullanılması ve tüm gelir-giderlerin belgelenerek dosyada saklanması esastır.

1

Site resmi defterlerinin yıllık noter tasdiklerinin yaptırılması.

2

İşletme projesinde belirtilen avans ve aidatların takip ve tahsilâtı.

3

Bina yönetimi ve 3.şahıslarla ilgili ödemelerin yapılması.

4

Site personelinin tüm yasal işlemleri yapılması ile ücretlerinin ödenmesi.

5

Site gelir ve giderlerinin muhasebeleştirilmesi.

6

Kat malikleri ve denetim kuruluna 3 aylık faaliyet raporunun sunulması.

7

Yıllık faaliyet raporunun yılsonunda genel kurula sunulması.

8

Resmi defterlerin yılsonunda notere kapattırılması.

Çalışma Saatlerimiz
Hafta İçi: 09:00 - 18:30
Cumartesi: 09:00 - 13:30

Adres
Mustafa Kemal Paşa Mah.
Ahmet Cevat Güvenkaya Cad.
No: 16 Fatsa/ORDU

İletişim
E-Posta:
[email protected]

Telefon:
+90 (452) 443 52 52

Mobil:
+90 (543) 419 32 45