create your own web page for free

HUKUKİ YÖNETİM HİZMETLERİ

Komşuluk hukuku ile iyi niyet ve dürüstlük kuralları içinde uzlaşılamayan durumlarda ve yönetim planında hüküm bulunmayan hallerde, Kat Mülkiyeti hukuku, Medeni hukuk, Borçlar hukuku ve ilgili yasa hükümleri uygulanır.

1

Yönetim planının KMK ve ilgili yasalara uygun yapılması.

2

İşletme projesinin 2004 sayılı icra ve iflas kanununun 68.maddesi 1.fıkrasında belirtilen belgelerden sayılmasının sağlanması.

3

Genel kurul toplantı ve kararlarının usulüne uygun olması.

4

Borç ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen kat malikleri ve 3.şahıslar hakkında:

- Noter kanalıyla İhtar ve ihbarname çekilmesi -
- İcra takibi yapılması -
- Dava açılması -

5

Firmalarla yapılacak sözleşmelerden doğabilecek ihtilafların en aza indirilmesinin sağlanması.

6

Kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş işlemlerinin yapılması.

Çalışma Saatlerimiz
Hafta İçi: 09:00 - 18:30
Cumartesi: 09:00 - 13:30

Adres
Mustafa Kemal Paşa Mah.
Ahmet Cevat Güvenkaya Cad.
No: 16 Fatsa/ORDU

İletişim
E-Posta:
[email protected]

Telefon:
+90 (452) 443 52 52

Mobil:
+90 (543) 419 32 45