Arsa Payı Nedir? Nasıl Hesaplanır?

ARSA PAYI NEDİR?

Arsanın Kat mülkiyeti kanununda yazılı esaslara göre Bağımsız bölümlere tahsis edilen ortak mülkiyet paylarına arsa payı denir.

KM Kanuna konu olan yapının doğrudan kat mülkiyetine geçirilmesinde bu tarihteki değeri ile orantılı olarak tahsis edilen arsa payının ortak mülkiyet esaslarına göre gösterilmesi suretiyle kurulur.kat mülkiyeti ile arsa payı birbirlerinden ayrılamaz, bağımsız devredilemez.

ARSA PAYLARI NASIL HESAPLANIR?

Her bağımsız bölüme, arsa payının ifade ettiği değeri  de ihtiva etmek üzere değer biçilir.
*Bu konuda;bağımsız bölümlerin büyüklüğü değil,alım-satım değeri dikkate alınır.
*Bağımsız bölüm ile ana gayri menkulün değerleri arasındaki oran,arsa payı olarak kabul edilir.

*Örnek : 8 “Bağımsız bölüm” olsun:Aşağıdaki işlemler yapılır.

Bağımsız Bölüm Değeri
———————— ———————
1….. 25.000.-
2….. 25.000.-
3….. 20.000.-
4….. 20.000.-
5….. 15.000.-
6….. 15.000.-
7….. 10.000.-
8….. 10.000.-
————————- ———————-
Toplam : 140.000.-TL

Görüldüğü gibi, ana gayrimenkulün toplam değeri 140.000.-TL.’dır.
*Sonra her bağımsız bölüm ile ana gayrimenkulün değerleri arasındaki oran bulunur. Çıkan,arsa payıdır.
1’inci bağımsız bölümün değeri 25.000.-TL.;ana gayrimenkulün değeri 140.000.-TL
olduğu için;

25.000.-……….. 25
_______ ……….____ = bulunur.
140.000.-……… 140

*Diğerleri de bu şekilde hesaplanıp,aşağıdaki tablo elde edilir.

Bağımsız Bölüm Değeri Arsa payı
———————— ——————— —————–
1….. 25.000.- ……….25/140
2….. 25.000.- ……….25/140
3….. 20.000.- ……….20/140
4….. 20.000.- ……….20/140
5….. 15.000.- ……….15/140
6….. 15.000.- ……….15/140
7….. 10.000.- ……….10/140
8….. 10.000.- ……….10/140