• Kat malikleri ya da kiracılardan aidat ve avans ödemelerini aksatanlar hakkında yasal işlemlerin yapılması
  • Ortak alanlara ilişkin ortaya çıkabilecek hukuki problemlere müdahale edilerek çözüm bulunması.
  • Genel kurul toplantı ve kararlarının mevzuata uygunluğunun sağlanması.
  • Personele ilişkin çalışmalarda ortaya çıkabilecek hukuki ihtilafların çözüme kavuşturulması.
  • Mal ve hizmet alım sözleşmelerinin mevzuata uygun olarak yapılmasının sağlanması.
  • 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun yöneticiye verdiği yetkiler doğrultusunda tüm hukuki işlemlerin bedelsiz olarak yerine getirilmesi.