• Yeşil alanların sulanması
  • Çimlerin biçilmesi
  • Yabani otların ayıklanması
  • Ağaçların budanması
  • Mevsimlik çiçeklerin dikilmesi
  • Gübreleme
  • Zirai mücadelenin yapılması
  • Haşerelerle (sivrisinek, karasinek, böcek, fare vs.) mücadele edilmesi
  • Mevsimine uygun bitki ve çiçeklerin dikilmesi
  • Yeşil alanlar, otoparklar, çatı katları, merdivenler, sığınaklar gibi tüm ortak alanların ilaçlanması.