İdari Bilgiler.

Yönetim Planı

Ana taşınmazın, yönetim tarzını, kullanma maksat ve şeklini yönetici ve deneticilerin alacakları ücretleri, yönetime ve paylaşıma ait diğer hususları düzenleyen [...]

Kapıcılar Hakkında Genel Bilgi

Kapıcıyı iş’e alırken yapmanız gerekenler Kapıcıyı;Kat malikleri kurulu veya bu kurulun verdiği yetkiye dayanarak Yönetim kurulu yahut kurulun verdiği yetkiye [...]

Konut Sigortaları

Zorunlu Deprem Sigortasına Dair Kanun Hükmünde Kararname Kararname No. : 587 R.G.Tarihi : 27/11/1999 Kararname Tarihi : 25/11/1999 R.G.Sayısı : [...]

Kira ve Kiracılar

Gayrimenkullerde Kira ve Kiracı ile ilgili Sorunları Taşınmaz malların kiralanmasında en çok ortaya çıkan ihtilafları soru-cevap şeklinde ortaya koyarak kira [...]

Hukuki Terimler Sözlüğü

KANUNUNLARDA GEÇEN BAZI TERİMLER VE AÇIKLAMALARI Ada : Yol,deniz,meydan,nehir gibi Tapu’ya tescil edilmeyen kamu yerleri ile çevrili ve içinde bir [...]

Elektrik Aboneliği

ELEKTRİK ABONELİĞİ İÇİN GEREKLİ BELGELER ELEKTRİK TARİFELERİ YÖNETMELİĞİNE GÖRE ELEKTRİK SÖZLEŞMELERİNİN MUTLAK SURETTE KULLANICI ADINA OLMASI GEREKMEKTEDİR. BU NEDENLE İSİM [...]

Doğalgaza Geçiş

Doğalgaz’a geçiş için yapılacaklar KANUN – 21 134 sayılı ve 11.02.1992 tarihli resmi gazete KANUN NO: 3770 KABUL TARİHİ :05.02.1992 [...]

Binaya İskan Alma

İnşaat Ruhsatı: Mimari, statik, elektrik, mekanik projeler. Çizilen bu projelerin belediyece onaylanması ile inşaat ruhsatı alınır. İnşaat ruhsatı alındığı tarihten [...]

Binada Yasak İşler

Apartmanda Yapılması Yasak Olan İşler Nelerdir? Soru 1. Ana gayrimenkulün, kütükte, mesken iş veya ticarethane yeri olarak gösterilen bağımsız bir [...]

İlamsız İcra Takibi

Tanım: Elinde bir mahkeme ilamı bulunmayan veya bulunmasına rağmen, ilamlı icra yoluna başvurmayan, alacaklıların alacaklarını elde etmek için başvurdukları icra [...]

Arsa Payı

Arsa Payı Nedir? Nasıl Hesaplanır? ARSA PAYI NEDİR? Arsanın Kat mülkiyeti kanununda yazılı esaslara göre Bağımsız bölümlere tahsis edilen ortak [...]