1. Site Yönetim planının değerlendirilmesi ve uygulanması.
  2. Site İşletme Projesinin yapılması ve tüm kat maliklerine tebliğ edilmesi.
  3. Yıllık Olağan ya da Olağanüstü toplantıların düzenlenmesi.
  4. Site sakinleri memnuniyet araştırması ve değerlendirmesi.
  5. Siteyle ilgili tüm resmi evrakların kabulü, yazışmaların yapılması dosyalanması.
  6. Yıllık faaliyet raporunun yılsonunda genel kurula sunulması.